ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI (Numer Świadectwa kwalifikacji: 566/208/100/06)
 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 11. Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne dla urządzeń J/W do 110kV

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE D UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI NA STANOWISKU DOZORU (Numer Świadectwa kwalifikacji: 565/208/100/06)


UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH. Nr ewidencyjny: SLK/0468/PWOE/04


LICENCJA PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO DRUGIEGO STOPNIA