RELIZACJE
 • Projekt instalacji odgromowej stacji odmetanowania kopalni węgla kamiennego „Krupiński” w Suszcu.
 • Wykonanie projektu instalacji systemu oddymiania w powiatowym domu dziecka w Gorzyczkach
 • Budowa rozdzielni elektrycznej na wydzielonym placu lotniska w Rybniku
 • Naprawa instalacji elektrycznej na stacji paliw przy lotnisku w Rybniku (Zdjęcie)
 • Kompleksowy remont instalacji elektrycznej budynku komercyjnego przy skrzyżowaniu ulic Powstańców śląskich i Kościuszki w Rybniku
 • Pomiar instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ulicy Floriańskiej w Gliwicach.
 • Projekt wykonawczy systemu oddymiania budynku SON „Złote serce” w Żorach
 • Projekt instalacji elektrycznej w byłej łaźni górniczej kopalni KWK „Żory” w Roju
 • Wykonanie i projekt oświetlenia na stacji benzynowej przy lotnisku w Rybniku (Zdjęcie)
 • Remont pośredniego układu pomiarowo ‐ rozliczeniowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Bełku (Zdjęcie)
 • Przebudowa układu rozliczeniowego energii elektrycznej na lotnisku w Rybniku
 • Zabudowa stacji transformatorowo ‐ rozdzielczej na terenie firmy PRO ‐ TECH w Rybniku. (Zdjęcie I i Zdjęcie II)
 • Wykonanie kompleksowej instalacji odgromowej na budynku prywatnym (Zdjęcie I | Zdjęcie II | Zdjęcie III)
 • Wykonanie kompleksowej instalacji odgromowej na domu prywatnym (Zwonowice)
 • Całkowity remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu prywatnym (Rydułtowy)
 • Wykonanie kompleksowej instalacji odgromowej na domu prywatnym (Rybnik ul. Raciborska) (Zdjęcie I i Zdjęcie II)
 • Całkowity remont instalacji oświetleniowej w sklepie RAPPER JNS w CH Carrefour Rybnik (Zdjęcie I i Zdjęcie II)
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci "BETLEJEM"
 • Wykonanie instalacji odgromowej na budynku nr 1 przy ul. Chełmońskiego w Bytomiu
 • Kompleksowe utrzymanie ruchu elektrycznego w firmie Nowosystem sp. z o.o. w Rybniku (Zdjęcie)
 • Podwykonawstwo instalacji elektrycznych i odgromowych dla firmy P.W MAWIT z Imielina, budującej domy w technologii szkieletowej ( www.drewniane-domy.com.pl )
 • Remont instalacji oświetleniowej w ośrodku szkolenia kierowców Transporters sp. z o.o. w Rybniku
 • Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w sklepie Empik w Rybniku (CH Plaza)
 • Remont gniazd wtyczkowych w sklepie Empik w Rybniku (CH Focus)
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w domu szkieletowym w Mysłowicach prz ul. Kolejki konnej
 • Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz badanie skuteczności przeciwporażeniowej w sklepie Diverse (CH Focus)
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w domu szkieletowym w Rzędkowicach
 • Wymiana i remont instalacji oświetleniowej w budynku Rybnickiego Aeroklubu
 • Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w domu szkieletowym w Witkowie (Zdjęcie I, Zdjęcie II, Zdjęcie III )
 • Przebudowa instalacji oświetleniowej w sklepie Diverse (CH Focus)
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w technologii szkieletowej w Pyskowicach (Zdjęcie)
 • Wykonanie projektu AKP dla powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK „Halemba-Wirek”
 • Wykonanie kompleksowego remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w wydzielonej części budynku przy ul. Sławkowskiej 16 dla celów gastronomicznych w Krakowie (Zdjęcie I, Zdjęcie II, Zdjęcie III, Zdjęcie IV, Zdjęcie V, Zdjęcie VI, Zdjęcie VII, Zdjęcie VIII)
 • Remont rozdzielni głównej dla firmy EMPIK w CH Focus w Rybniku
 • Zabudowa lamp oświetleniowych FHU B.Nowok w Mysłowicach (MYSŁOWICE)
 • Zabudowa kamery z kartą pamięci dla monitoringu obejmującego wejście do pawilonu głównego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu śląskim.
 • Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej w domu szkieletowym w Woli k. Oświęcimia (WOLA)
 • Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej w domu prywatnym w Rybniku (Rybnik)
 • Wykonanie projektu budowlano wykonawczego "Wtórny obieg gazu wraz z układem chłodzenia w powierzchniowej stacji odmetanowania dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci niskiego napięcia dla obiektów KWK „Marcel” KWK „Bobrek Centrum”
 • Wykonanie schematu ideowego pomiaru ciśnienia i temperatury na KWK „Budryk”
 • Wykonanie projektu sieci internetowej i teletechnicznej dla budynków przy ul. Sztolniowa oraz ul. Armii Ludowej w Rybniku dla firmy Rybnet
 • Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku o konstrukcji szkieletowej w Tychach (TYCHY)
 • Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej dla zabudowy kotłów warzelnych o mocy 2x 29 kW wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla kotłów warzelnych. Wykonanie pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej dla przedsiębiorstwa Catermed S.A. (CATERMED)
 • Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej w domu szkieletowym w Jaworznie (JAWORZNO)
 • Remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem okresowych pomiarów dla firmy T-mobile w CH Focus w Rybniku
 • Przebudowa obwodów elektrycznych w rozdzielni TRO oraz wykonanie identyfikacji obwodów elektrycznych zasilanych z rozdzielni TRO i TRI w budynku laboratorium chemicznego Kompanii Węglowej S.A. KWK Bobrek- Centrum Ruch Bobrek.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w domu o konstrukcji szkieletowej w Bieruniu (BIERUŃ)
 • Wykonanie przyłącza kablowego 400V zasilania dojazdu do rowu zsypowego na zwałach kamienia „Pochwacie” z projektem i dokumentacją powykonawczą
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznej punktu gastronomicznego wraz z przeglądem i pomiarem instalacji elektrycznej dla punktu gastronomicznego „IMBISS” w Żorach przy supermarkecie Kaufland
 • Rozbudowa rozdzielni i instalacji wewnętrznych do zasilania kuchni szkolnej w Wodzisławiu śląskim dla firmy Catermed
 • Wykonanie projektu elektrycznej instalacji oddymiania i p. pożarowej dla budynku usługowo - handlowego z częścią hotelowo -restauracyjną. Żory ul. Męczenników Oświęcimskich 20 dla firmy Lawa sp. z o.o.
ZDJĘCIA